Conjunt gerontològic i assistencial a Malgrat de Mar

Disseny 3D interiors. Projecte d'obra nova: 2006 Conjunt gerontològic i assistencialDisseny 3D exteriors. Projecte d'obra nova: 2006 Conjunt gerontològic i assistencialHabitació. Projecte d'obra nova: 2006 Conjunt gerontològic i assistencialHabitació. Projecte d'obra nova: 2006 Conjunt gerontològic i assistencialHabitacions. Projecte d'obra nova: 2006 Conjunt gerontològic i assistencialSecció. Projecte d'obra nova: 2006 Conjunt gerontològic i assistencialZones. Projecte d'obra nova: 2006 Conjunt gerontològic i assistencialCaixetí. Projecte d'obra nova: 2006 Conjunt gerontològic i assistencial

2006 - Conjunt gerontològic i assistencial a Malgrat de Mar

Projecte d'obra nova i disseny 3D

El present projecte per la realització  d’un conjunt gerontològic i assistencial a Malgrat de Mar no va assolir l’etapa d’execució per motius aliens al nostre despatx. El caracteritzava una gran superfície construïda amb una gran plaça interior, on s’hi ubicaven multitud d’espais com una perruqueria, un restaurant, diverses botigues i apartaments pels usuaris, sempre respectant els espais que permetrien a multitud de professionals, tenir cura i donar l’assistència necessària als habitants del conjunt gerontològic.

Projecte d'obra nova

Malgrat de Mar (Maresme)

Any 2006