Gran intervenció al Golden Taurus Aquapark Resort Hotel **** de Pineda de Mar

Projectes:

Projecte 1 (Juny 2016): Enderroc de la residència de personal de l’hotel existent. Projecte de Jaume Garcia Dias

Projecte 2 (Juliol 2016): Ampliació de zona menjadors, formació de nova residència per a personal de l’hotel i millora estètica de la coberta

Projecte 3 (Agost 2017): Reordenació de la zona exterior nord, formació de nou Aquapark i reubicació d’aparcament exterior.

Projecte 4 (Agost 2017): Modificació i reforma de la font de la rotonda de l’aparcament

Projecte 5 (Setembre 2017): Formació d’aula polivalent i kids zone

Dades:

Situació: Golden Taurus Aquapark Resort Hotel **** de Pineda de Mar (Barcelona)

Temps d’execució de les obres dels 5 projectes: 6 mesos (Octubre 2017 – Abril 2018)

Promotor: Prohoteles, S.A. – Golden Hotels

Arquitectes (Projecte i Direcció d’obres): Ros Arquitectura

Arquitecte Tècnic: Jaume Garcia Dias

Industrials: Hidroingenia (vasos i maquinària de piscina), New Dieresin Contract (aquapark), Obras Zato, S.L. (contractista principal), Consmar Pineda, S.L. (treballs de serralleria, alumini i  vidre), Gorotres, S.L. (instal·lador).