Habitatge unifamiliar entre mitgeres en cantonada a Arenys de Mar

Fotografia façana. Projecte d'obra nova: 1998 Habitatge unifamiliar cantonadaAlçat. Projecte d'obra nova: 1998 Habitatge unifamiliar cantonadaAlçat. Projecte d'obra nova: 1998 Habitatge unifamiliar cantonadaSecció longitudinal. Projecte d'obra nova: 1998 Habitatge unifamiliar cantonadaPlanta baixa. Projecte d'obra nova: 1998 Habitatge unifamiliar cantonadaPlanta primera. Projecte d'obra nova: 1998 Habitatge unifamiliar cantonadaPlanta segona. Projecte d'obra nova: 1998 Habitatge unifamiliar cantonadaPlanta sotacoberta. Projecte d'obra nova: 1998 Habitatge unifamiliar cantonada

2000 - Habitatge unifamiliar entre mitgeres en cantonada a Arenys de Mar (Maresme)

Projecte d'obra nova

Projecte per la realització  d’un  habitatge unifamiliar entre mitgeres en cantonada. La particular situació d’aquesta parcel·la, juntament amb les idees que van sorgir van permetre l’assolir el resultat desitjat: un edifici integrat completament amb la resta del carrer amb unes estances interiors amb llum natural que permetin gaudir del casc antic de la vila d’Arenys.

Projecte d'obra nova

Arenys de Mar (Maresme)

Any 2000