Cobertura de la Riera d’Arenys de Mar

Final. Projecte d'urbanisme: 2015 Cobertura de la Riera d’Arenys de MarFinal. Projecte d'urbanisme: 2015 Cobertura de la Riera d’Arenys de MarFinal. Projecte d'urbanisme: 2015 Cobertura de la Riera d’Arenys de MarFinal. Projecte d'urbanisme: 2015 Cobertura de la Riera d’Arenys de MarFinal. Projecte d'urbanisme: 2015 Cobertura de la Riera d’Arenys de Mar

Cobertura de la Riera d’Arenys de Mar entre els C/ Santa Clara i Arxiprest J. Rigau

Projecte per la realització de la cobertura de l’únic tram de la riera d’Arenys sense cobrir. El projecte consistia en el cobriment de la riera, però no en la urbanització del mateix. Així doncs, amb un pressupost ajustat i una solució estructural idònia, el resultat es força acollidor i utilitzat pels veïns del municipi. No obstant, tenint en compte que en un futur, es podria urbanitzar, l’actual acabat contempla passos d’instal·lacions així com una correcta disposició dels nivells del cobriment.

Projecte d'Urbanisme

Arenys de Mar (Maresme)

Any 2015