Habitatge unifamiliar aïllat a Matadepera

Façana sud. Projecte d'obra nova: 1993 - Habitatge unifamiliar aïllat a MatadeperaFaçana nord. Projecte d'obra nova: 1993 - Habitatge unifamiliar aïllat a MatadeperaSecció longitudinal. Projecte d'obra nova: 1993 - Habitatge unifamiliar aïllat a MatadeperaSecció transversal. Projecte d'obra nova: 1993 - Habitatge unifamiliar aïllat a MatadeperaSecció transversal. Projecte d'obra nova: 1993 - Habitatge unifamiliar aïllat a MatadeperaPlanta 0. Projecte d'obra nova: 1993 - Habitatge unifamiliar aïllat a MatadeperaPlanta 1. Projecte d'obra nova: 1993 - Habitatge unifamiliar aïllat a MatadeperaPlanta 2. Projecte d'obra nova: 1993 - Habitatge unifamiliar aïllat a Matadepera

1993 - Habitatge unifamiliar aïllat a Matadepera

Projecte d'obra nova

Projecte per la realització d’un habitatge unifamiliar aïllat per una família de Matadepera. El fort desnivell de la parcel·la no va impedir que els propietaris arribessin a aconseguir les peticions per la seva vivenda, acompanyat de multitud de detalls entre els que destaca un gran doble espai.

Projecte d'obra nova

Matadepera (Vallés Occidental)

Any 1993