Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de Mar

Planta baixa. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarPlanta primera. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarPlanta segona. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarPlanta soterrani. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarAlçat sud. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarAlçat oest. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarAlçat est. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarAlçat nord. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarSecció longitudinal. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarSecció tranversal. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarSecció tranversal. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarVista 3D. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarVista 3D. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarVista 3D. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de MarVista 3D. Projecte d'obra nova i disseny 3D: 2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de Mar

2012 - Habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de Mar

Projecte d'obra nova i disseny 3D

Projecte per la realització d’un habitatge unifamiliar aïllat a Arenys de Mar. La passió del client és el mar i l’arquitectura de la vivenda l’acull amb tota la seva esplendor, fent que cada estança tingui una porció d’ell.

Projecte d'obra nova i disseny 3D

Arenys de Mar (Maresme)

Any 2012